Temmuz 29, 2020

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum Raporu

kurumsalmalidurumdoldurulacak-dönüştürüldü
Temmuz 24, 2020

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı

Mayıs 27, 2020

IPARD II 9. Başvuru Çağrı İlanı

Mart 18, 2020

2020 Artuklu Belediyesi Görevde Yükselme Sınav sonucu

Mart 17, 2020

Mardin İli, Artuklu İlçesi, Oğuz (Dara Köyü) Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı

Şubat 12, 2020

Mardin İli, Artuklu İlçesi, Avcılar Mahallesi 187 Ada.1,2,3,4,5,9,10,11,12,13,14 nolu Parselin Parselasyon Plan Değişikliği

Ocak 16, 2020

Mardin İli, Artuklu İlçesi, Yalım Mahallesi, 468 ada 9 parsel ile 0 ada 379-381-2558 ve 3217 parsel nolu taşınmazlar ile Mardin İli, Artuklu İlçesi, Nur Mahallesi, 866 ada 30 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği

Ocak 2, 2020

Mardin İli, Artuklu İlçesi, Yalım Mahallesi,356 Ada 14 Parsel Numaralı Taşınmaza ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği

Ocak 2, 2020

Artuklu Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı

Ocak 2, 2020

Belediyemizin 2019 yılı Ocak- Haziran Kurumsal Mali Durum

Ocak 2, 2020

IPARD II- 6. BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Siz gönderinBiz Çözelim