ARTUKLU İLÇESİ

 

Artuklu’nun Tarihi: Bir dağın tepesinde kurulmuş olan Artuklu, Yukarı Mezopotamya’nın en eski yerleşim yerlerinden biridir. M.Ö.4500’den başlayarak Arami, Süryani, Subari, Sümer, Akad, Babil, Mitanniler, Asur, Pers, Bizans, Araplar, Selçuklu, Artuklu, Osmanlı hakimiyetine girmiştir.  Artuklu İlçesi, mimari yapısı, arkeolojik, tarihi ve görsel değerleri ile zamanın durduğu izlenimini veren şiirsel kentlerden biridir. Artuklu, farklı dini inanışlara özgü, sanatsal açıdan da tarihi değeri olan camiler, türbeler, kiliseler, manastır ve benzeri dini eserler barındırmaktadır

Artuklu İsminin Anlamı: Artuklu Beyliğinin üç başkenti vardır. Harput, Hasankeyf ve Mardin. Mardin merkez jeopolitik konumu açıdan diğer bölgelerden daha önemli bir yerde olduğundan dolayı doğrudan Artuklu Beyliğinin ismini almıştır(Ayrıca Yaşam Öncesi anlamına da gelmektedir).

Artuklu’nun Nüfusu:  203.000

 

Artuklu’nun Mahalle Sayısı:  23 adet merkez ve 68 adet kırsal olmak üzere toplam 91 adet Mahallesi vardır.

 

Artuklu’nun Yüzölçümü:  969,1 km²

 

Unesco Süreci: Mardin 2000 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kültürel Peyzaj Alanı olarak Dünya Miras Geçici Listesine alınmıştır. 2002 yılında Bakanlıkça Dünya Miras Geçici Listesine alınması için yapılan adaylık başvurusu UNESCO’nun yapmış olduğu değerlendirmede dosyanın red edilme olasılığı göz önüne alınarak geri çekilmiştir.

 

Tarihi Kentler Birliği: 29.101.2016 tarihinde kurumumuzca Tarihi Kentler Birliğine başvuruda bulunulmuş olup, aynı yıl içerisinde Tarihi Kentler Birliğine üyeliğimiz kabul edilmiştir.

Merkez yerleşim, 1979 yılında Kentsel Sit Alanı olarak ilan edilmiş olup, İl Merkez ve ilçelerinde Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğünce tescil edilmiş 867 adet bina mevcuttur. 30 adet Arkeolojik Alanımız ve 5150 adet Korunması Gerekli Nitelikli Yapımız mevcuttur. Ayrıca 2700 adet yapının da derhal Restore edilmesi gerekmektedir.

12.11.2012 tarih ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Artuklu Belediyesi kurulmuştur.